Regulamin

 

 

Aby zapewnić naszym Gościom spokojny i bezpieczny pobyt nad Bałtykiem opracowaliśmy poniższy regulamin.

 

Klient dokonujący rezerwacji , jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu .


*Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00) i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Ponadto jego obowiązkiem jest niezwłoczne poinformowanie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych szkodach i  zastanych brakach .

* Klient zobowiązany jest pokryć koszty związane z ewentualnymi stratami, które wystąpiłyby w skutek jego niewłaściwego użytkowania . W apartamentach i pokojach całkowicie zakazane jest palenie tytoniu.

*Klucze przekazywane są bezpośrednio przez pracownika .
 

* Opłatę za pobyt uiszcza się z góry w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy.  

*Zdanie klucza w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z pracownikiem 

 

* Organizowanie imprez towarzyskich jest zabronione.

 

*O wszelkich usterkach powstałych  w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować pracownika . Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna. 
 

* W przypadku zgubienia kluczy  Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 50zł brutto.  

* W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności,  zastrzegamy sobie prawo do zmiany zarezerwowanego pobytu. 

* Zabranie ze sobą zwierząt domowych, dozwolone jest tylko po uprzednim otrzymaniu zezwolenia. Obsługa  ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniając. Psy przez cały czas muszą być trzymane na smyczy. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych .

* Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela , nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie. 

*Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnej wysyłki informacji o promocjach sezonowych. 

 

 

Rezerwacja  

 Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku  na podane w formularzu rezerwacyjnym konto bankowe. W ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji Klient otrzymuje mailowe potwierdzenie.

Minimalny okres wynajmu wynosi dwie doby.

Doba hotelowa  
Doba hotelowa trwa od godz. 13.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu. 

Obowiązki klienta  

 

 *  Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie zadatku . Resztę należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwacje uznaje się za nieważną.

*  W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

*  Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych( w domkach i na terenie ośrodka) powstałych z jego winy.

*  Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na bieżąco.

*  Przebywanie osób trzecich spoza ośrodka w pokojach po 22 zabronione.

*  Ośrodek nie odpowiada za uszkodzone mienie tj: parkujące samochody oraz pozostawione przedmioty wartościowe w pokojach.

*  Rezygnacja z zarezerwowanego pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.

Administratorem Danych Osobowych jest:

Usługi Noclegowe Rafał Kohnke
84-120 Władysławowo, Róży Wiatrów 14
Tel.:601536104 r.kohnke@wp.pl

 • Celem i podstawą prawną przetwarzania jest:

  1. Realizacja umowy noclegu/najmu lokalu, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy)

  2. Zapewnienie bezpieczeństwa osobą przebywającym na terenie obiektu w trakcie pobytu, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. d (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej).

  3. Wywiązanie się z obowiązku podatkowego oraz opłaty miejscowej zgodnie z Ordynacją Podatkową i Uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

 • Dane przetwarzane będą przez okres przewidziany w przepisach szczególnych określających  czas przetwarzania w celu wywiązania się z obowiązku podatkowego.

 • Osoba której dane dotyczą ma prawo do:

  1. Dostępu do swoich danych które przetwarza administrator.

  2. Sprostowania danych przetwarzanych przez administratora.

  3. Żądania usunięcia danych jeżeli przepisy szczególnie nie mówią inaczej.

  4. Żądania ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, zgłoszenia skargi wobec przetwarzania oraz danych.

 • Odbiorcami danych osobowych są:

  1. Urząd Miejski we Władysławowie w celu uiszczenia opłaty miejscowej.

  2. Urząd Skarbowy w celu rozliczenia podatku.

  3. Bank w którym posiada konto administrator w celu zaksięgowania wpłat dokonywanych na konto

  4. Podmioty pośredniczące w zawieraniu transakcji.

  5. Biuro Rachunkowe Administratora

 • Dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza UE.